Menu

In de ontwikkeling van al onze verpakkingen, passen we de 5 R'en toe: redesign, reduce, reuse, repurpose en recycle. We hanteren altijd een kritische blik, want een verpakking moet wél waarde toevoegen. Is dit niet het geval, dan passen we de 6ᵉ R toe, namelijk refuse.


Redesign

Onze manier van Rethink, want vaak is er méér nodig dan alleen anders denken. Helaas zien we nog te veel verpakkingen die onze wereld binnen komen waarbij er bewustzijn of urgentie ontbreekt om bij te dragen aan een circulaire economie. Met onze circulaire mindset zijn wij in staat om niet alleen jouw verpakking in een duurzaam jasje te steken, maar ook de bijhorende productieprocessen en logistieke stromen te herstructureren. 

Reduce

We gebruiken zo min mogelijk kunststof voor onze verpakkingen. Dit alles zonder af te doen aan het gebruikersgemak, de functionaliteit en kwaliteit. Een lichte verpakking verbruikt niet alleen minder grondstof, maar heeft ook een lagere CO2 uitstoot tijdens het transport. Zo verminderen we samen onze ecologische voetafdruk. Gewoon meer doen met minder! Het ontwikkelen van een doseersysteem waarbij we inzetten op het gebruik van concentraat is nog zo'n mooi voorbeeld van reduce, maar dan op het verbruik van inhoud. We kijken naar reductie vanuit diverse invalshoeken.

Reuse

Hergebruik in deze vorm raakt de kern van circulariteit. Goed om in te zetten op verpakkingen waarbij er zo min mogelijk extra processen benodigd zijn om tot iets nieuws of blijvends te komen. Mede de reden waarom het aantal refill verpakkingen groeit en in een behoorlijke stroomversnelling is beland. Het succes van deze formules hangt af van de juiste ketensamenwerking en de levenscyclus (LCA) van een verpakking. Wij zijn fan!

Repurpose

Wanneer we een verpakking niet meer kunnen toepassen voor hetzelfde doeleinde (Reuse) zijn we vaak nog wél in staat om componenten terug te winnen voor hergebruik, maar dan voor andere doeleinden. Om dit goed te kunnen doen, houden we met diverse aspecten rekening in onze productontwikkeling. Zoals het toepassen van monomateriaal en kleuren die het recycle-proces goed kunnen doorlopen, maar ook toevoegingen zoals een etiket en/of sleeve spelen hierin een belangrijke rol. We denken na over de levensloop van jouw verpakking, ook na gebruik!

Recycle

Kunststof is géén afval, maar een waardevolle grondstof! Deze verdient een tweede leven en om die reden is recycling enorm belangrijk. We streven dan ook naar een goede recyclebaarheid van verpakkingen, waarbij we het de consument zo makkelijk mogelijk maken. Een circulaire economie is een gesloten systeem waarin duurzame productie en gebruik zich opvolgt middels recycling. Het recyclen van kunststof is namelijk duurzamer dan het winnen en produceren van ruwe grondstoffen.

Benieuwd hoe wij vanuit circulariteit naar jouw verpakking kijken?

Neem dan contact op