Menu

Recyclaat in verpakkingen voor de voedselverwerkende industrie kan niet altijd gebruikt worden. Waarom dan niet? Dit leggen we je in deze blog haarfijn uit.


Robin Koning

Robin Koning

10 juni 2021

Door de functionele eigenschappen wordt kunststof binnen de voedselverwerkende industrie veel gebruikt als verpakkingsmateriaal. Echter kan gerecycled kunststof voor deze markt niet of nauwelijks worden gebruikt als dit direct in contact staat met de inhoud van de verpakking. Gerecycled afval bestaat uit een mix van kunststoffen waarvan de herkomst niet te garanderen en te herleiden is. Een verpakking die gebruikt wordt in de voedselverwerkende industrie mag natuurlijk niet uit mogelijke gevaarlijke stoffen bestaan. Daarom gelden er richtlijnen voor een goedgekeurd verwerkingsproces. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de wetgevingseisen ten aanzien van de voedselveiligheid.

Wat betreft de herkomst moet het recyclaat voor 95% afkomstig zijn uit voedselverpakkingen. Alleen PCR-PET heeft een foodapproval vanwege het hoge aandeel mono-inzameling van statiegeld. Dit heet dan een gesloten systeem. 

Om tot een goedgekeurde gerecycled verpakking voor de voedselverwerkende industrie te komen, hebben we zowel mechanische als chemische recycling nodig. Er wordt momenteel volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van chemisch recyclen. Het voordeel hierbij is dat de kunststof weer tot nafta wordt afgebroken en als basis kan dienen voor het vormen van monomeren. Daarna wordt het opnieuw tot polymeer opgebouwd, wat dus weer zorgt voor een zuiver granulaat. Deze ontwikkeling wordt op kleinere schaal al toegepast en heeft een positieve impact op een foodapproval voor de voedselverwerkende industrie.

Voor mechanische recycling wordt momenteel gewerkt aan het pioniersproject HolyGrail 2.0 om te komen tot een hoogwaardige en nauwkeurige sortering van gerecycled afval. Een samenwerking tussen meer dan 130 bedrijven uit de European Brands Association (AIM) en de Alliance to End Plastic Waste. Deze sortering gebeurt met behulp van digitale watermerken. Met deze watermerken kan er onderscheid gemaakt worden tussen voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen. Daarnaast geeft het de juiste identificatie van complex detecteerbare verpakkingen en kan het net zoals PCR-PET dienen als een gesloten systeem. Binnen de verpakkingsbranche zijn er veel spelers actief om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Om tot een duurzame verpakking te komen zijn er natuurlijk talloze mogelijkheden. ‘’As we speak’’ zijn er ontwikkelingen gaande waarbij er gewerkt wordt om recycled kunststoffen met foodapproval wél mogelijk maken!