Menu

Een veelgebruikte term in kunststoffen land is NIR. Maar wat betekent het en belangrijker nog: wat kunnen we hiermee? NIR staat voor Near-infrared spectroscopy. Oftewel nabije infrarood spectroscopie. Oftewel nu weten we nog niets. In dit artikel vertellen we je meer over NIR.


Lars Weernekers

Lars Weernekers

01 juni 2021

Ons kunststof afval bestaat, zoals we allemaal wel weten, uit Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). Nadat het PMD van consumenten is ingezameld, wordt dit bij verwerkingsstations grof van elkaar gescheiden. Dat wil zeggen: PMD wordt van elkaar gesepareerd. Vervolgens worden deze drie stromen ook gesorteerd. Dit gebeurt veelal mechanisch. Hier zijn meerdere technieken voor: NIR detectie en/of het verschil in soortgelijk gewicht zijn een paar van die technieken. Op deze manier kunnen diverse kunststoffen van elkaar gescheiden worden. Veel installaties doen dit op materiaal type (hoofdgroepen PP, PE en PET) om een zuivere stroom te krijgen voor hergebruik. Naast het scheiden op soort materiaal kunnen verschillende installaties ook scheiden op een aantal kleuren. Met NIR detectie kunnen verschillende soorten kunststof van elkaar gescheiden worden. Hiervoor gebruikt de NIR scanner de reflectie van het infrarode spectrum. 

In veel donkere masterbatches zoals donkerblauw en donkergroen zit koolstof en geven een donkere en/of diepzwarte kleur af. Kostprijs is een belangrijke factor waarom koolstof gebruikt wordt in producten. Echter, die producten zijn nauwelijks of niet te herkennen met NIR detectie in het sorteerproces. De toegepaste kleurstof wordt door de infrarood lichtstraal niet gereflecteerd maar geabsorbeerd. Door dit probleem wordt het plastic afval gezien als restafval en komt het terecht in de verbranding installaties. Dit komt niet zo zeer door de kleur maar door het koolstof. Dit is voor de circulariteit echt een dooddoener. 

Gelukkig bestaan er koolstof vrije pigmenten die wel gedetecteerd kunnen worden. Deze types zijn beschikbaar en biedt grote voordelen in het recycleproces waardoor de reststroom verkleind wordt en er dus ook beter gesorteerd kan worden. Kanttekening is dat ook de recyclers continu in beweging zijn om innovatieve oplossingen te bedenken voor deze problemen.

 We zien anno 2021 wel een verschuiving van esthetische donkere verpakkingen naar meer transparante verpakkingen om het recycleproces zo zuiver mogelijk te houden.