Menu

Op weg naar een duurzame toekomst neemt de vraag naar hernieuwbare grondstoffen toe. Biobased en bio-degradable kunststoffen nemen daarom een belangrijke plaats in binnen de circulaire economie.


Alan Koning

Alan Koning

07 juni 2021

Het mooie van biobased kunststoffen is dat deze hernieuwbaar van aard zijn. Verpakkingen die niet van biobased materiaal geproduceerd zijn, bestaan onder andere uit fossiele olie. Bewuste inzet van fossiele olie is gewenst, aangezien deze bronnen uitgeput raken. Daarnaast zijn kunststofverpakkingen bestaande uit fossiele olie niet hernieuwbaar. In verpakkingen van biobased kunststoffen wordt de bouwsteen fossiele olie vervangen door een biomassa deel (hernieuwbare grondstof). Voorbeelden hiervan zijn houtsnippers, zetmeel, suikerriet, plantaardige olie et cetera. Aangezien de bouwstenen gelijk en één-op-één vervangbaar zijn worden deze materialen ook wel "drop-in" genoemd.

Er wordt op het gebied van kunststoffen ook vaak gesproken over bio-degradable. Dit zijn kunststoffen die afbreekbaar zijn door microben en waarbij, bio-massa, water en CO2 als restproduct overblijft. Deze kunststoffen hebben als grondstof verschillende opties zoals biomassa, micro-organismen en petrochemisch waarbij ook een combinatie van deze grondstoffen als bouwsteen is mogelijk is. Deze type grondstoffen zie je steeds vaker terug in de dunwandige verpakkingen zoals schaaltjes en bakjes. De afvalverwerking van producten gemaakt met bio-degradable kunststoffen vindt niet plaats in de recycling industrie maar komt tot zijn recht door middel van compostering. De uitdaging bij het composteren van dit type materiaal is de vele malen langere verwerkingstijd die zorgt voor vertraging op de reguliere compostering stroom. Er is dus op dat gebied nog veel werk aan de winkel.

Een groot misverstand is dat  biobased kunststoffen ook automatisch biologisch afbreekbaar (bio-degradable) zijn. Dit is dus niet het geval! Op dit moment is de beschikbaarheid van in biobased PE materialen beter dan de biobased PP materialen. Echter, er zijn momenteel meerdere ontwikkelingen gaande waarin biobased PP op grotere schaal inzetbaar wordt. Materialen die biobased van aard zijn, zijn goed te recyclen en zijn ook geschikt voor de voedselverwerkende industrie.

Een grote drempel op het inzetten van biobased kunststoffen is de hoogte van de prijs. Daarnaast zijn niet alle biobased kunststoffen werkelijk duurzamer dan het fossiele alternatief. De toegevoegde waarde voor het milieu hangt sterk af van het type kunststof en de bijhorende toepassing. Ook is het eindstadium van een verpakking een belangrijk element om rekening mee te houden. Helaas is onze afvalinzameling, sortering en recycling nog niet naadloos toepasbaar op de inzet van alle grondstoffen  Een weloverwogen keuze op het gebied van grondstoffen is daarom altijd wenselijk.

We helpen je graag met jouw zoektocht naar de juiste grondstof voor jouw verpakking