Menu

De weg naar een circulaire economie gaat niet zonder slag of stoot. Een lange weg waarin we nog verschillende obstakels moeten overwinnen. Kleine stapjes, grote stappen. Iedere stap is er één. 


Global Commitment

Onze visie op een circulaire economie waarin kunststof nooit afval wordt. Mede de reden dat we het 'Plastics Pact' en 'Nationaal Platform Plastic Recycling' hebben ondertekend. Een wereldwijde toezegging tussen bedrijven en de Rijksoverheid om een circulaire economie voor plastic verpakkingen dichterbij te brengen. We verbinden ons aan drie acties om onze visie te realiseren:

  • We willen alle problematische en onnodige kunststoffen elimineren;
  • We streven ernaar dat al onze verpakkingen 100% herbruikbaar,
    recyclebaar of composteerbaar zijn;
  • We gebruiken zoveel mogelijk recyclede en hernieuwbare materialen.

Sustainable Development Goals 

Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken. We staan achter al deze doelen maar ons werk draagt vooral bij aan ontwikkelingsdoelen 12, 13, 14 en 17.